Το παιδί Ζυγός

Τα παιδιά Ζυγοί επηρεάζονται πολύ εύκολα από τις γνώμες των άλλων: γι' αυτό το λόγο, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική φροντίδα για την επιλογή των παιδιών που θα συναναστρέφονται. Επηρεάζονται πολύ από τα παιδιά που κάνουν παρέα και συνήθως, προσκολλώνται σ' αυτά. Στα άλλα θέματα, τα παιδιά Ζυγοί, είναι εύκολα στο χειρισμό τους και είναι ευχαριστημένοι απ' αυτά οι γονείς και οι δάσκαλοι τους. θέλουν να είναι ευχάριστα και, επιπλέον, αυτά τα παιδιά είναι από τη φύση τους αξιαγάπητα, έχουν καλούς τρόπους, δεν κάνουν φασαρία, ούτε τα θέλουν όλα δικά τους. Επίσης, δεν είναι ριψοκίνδυνα, και είναι πιο εύκολο να προσέχεις τα παιδιά αυτά, μια και δεν υπάρχει μεγάλος φόβος να πάθουν κακό. Αλλά, τα παιδιά Ζυγοί πρέπει να ενθαρρύνονται για να εντείνουν τις προσπάθειες τους στα μαθήματα και να αναπτύξουν τακτικές συνήθειες.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, όσοι έχουν τη φροντίδα ανατροφής των παιδιών αυτών, είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης, που έχουν. Γι' αυτό, θα πρέπει να τα ενθαρρύνουν να μάθουν να σκέπτονται και να ενεργούν μόνα τους και να μην ζητάνε συνεχώς τη βοήθεια των άλλων. Έτσι, πρέπει να τους ανατίθενται ευθύνες και να αφήνονται να τις αντιμετωπίσουν με αποφασιστικότητα. Να σκέπτεστε ότι το ισχυρότερο φάρμακο για το ελάττωμα αυτών των παιδιών είναι η πείρα της ζωής: θα πρέπει να αφήνονται μόνα τους σε μικρές δυσκολίες και οι γονείς και οι δάσκαλοι τους να είναι σε συναγερμό, για να απελευθερώσουν τα παιδιά από τυχόν δύσκολες καταστάσεις, στις οποίες θα οδηγηθούν, από αδέξιες ενέργειες τους. Έτσι, θα αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση που τους χρειάζεται για να ενεργούν μόνα τους και να μην ρίχνουν την ευθύνη στους άλλους, για τα λάθη τους.

Προηγούμενη σελίδα - Κεντρική σελίδα